Uygulama Market

Nedir bu Süpermarket, Hipermarket, Discount karmaşası?

Hatta yetmezmiş gibi Grossmarket, Dragstore ve Mikro market tiplerinide ilave edersek olayı daha da karmaşık hale getirmiş oluruz. Aslına Cash & Carry denen bir tür daha var ama onu Gross market içinde değerlendireceğiz çünkü grosmarkete göre tek farkı, kredi kartlı satış yapılmaması esasına dayanmaktadır. Yani bu tip marketlerde tüm alışverişler “Nakit” yapılır.

Peki O zaman yeniden konu başlığımıza dönersek “nedir bu ayırımlardaki temel prensip ya da ilkeler?” Sektörün içinden ya da dışından pek çok insanın kafasındaki bu soruyu net olarak cevaplamaya çalışalım. Aslında yasal bir dayanak olmadığı için küçük bir bakkal bile kendisine süpermarket ismi koyabiliyor.  Konu bu yönüyle büyük bir boşlukta duruyor. Çünkü isteyen istediğini kendine yakıştırıp tabelasına yazdırabiliyor. Mutlaka yasal düzenlemeye ihtiyaç var.

Bu ayırımların nasıl yapıldığını daha doğru anlayabilmek için bazı parametrelere bakılması gerekiyor.

 

Bunlar arasında 3(üç) temel metrik gösterge öne çıkıyor.

  1. m2 büyüklüğü,
  2. Satılan ürün çeşit sayısı,
  3. Ürün kategori ağırlığı

Bu üç göstergenin hepsine birden bakılarak bir market tipinin belirlenmesi gerekiyor.  Yani sadece tek parametre ile tanımlama yapılması yanlış tanımla sonucunu doğuruyor.

Şimdi bu üç parametre ışığında market tiplerini aşağıdaki tablodan daha net bir şekilde görelim.

m2 Büyülüğü Ürün Çeşit Sayısı Ürün Kategori Ağırlığı
Asgari Azami Asgari Azami
Hipermarket 1.500 m2 2.500 m2ve üzeri 25.000 150.000 Tüm Kategoriler
Gross Market m2 Bazı yok 40.000 150.000 Tüm Kategoriler ama Esnaf ve/veya Profesyonellere satış.
Süpermarket 400 m2 1.500 m2 8.000 15.000 FMCG(*) ve Gıda Ağırlıklı
Discount Market 250 m2 1.000 m2 400 1.500 Markasız, FMCG ve Gıda ürünleri ağırlıklı
Dragstore 250 m2 800 m2 400 800 Sağlık ürünleri ağırlıklı
Micro Market 200 m2 500 m2 300 600 Gıda Ağırlıklı

(*) FMCG: İngilizcesi “Fast Moving Consumer Goods” diye tabir edilen ifadenin baş harflarinden oluşuyor ve türkçesi “Hızlı Tüketim Ürünleri” anlamına geliyor.

Discount Market kavramı açıklamak ta fayda görüyorum. Discount türkçede İndirim anlamına gelmektedir.  Kavramı tamamıyla türkçeleştirdiğimizde “İndirim Marketi” anlamına geliyor. Peki gerçekte öyle mi? yoksa bu bir yanıltmaca mı?

Markalı ürünlerin, markasızlara göre pahalı olması beklenen bir durumdur. Mukayese aynı markanın farklı tip market kategorisine göre fiyat oluşturması esasını gerektirir ki bu ilgili ürün markası için hiçte mantıklı bir satış politikası olmayacaktır. Ucuzluk markasız ürünler kategorisinde satılan ürünlerden elde edilebilir ki buna rağmen fiyat politikasına göre market tipi belirlenmesi yine de mantıklı değildir. Kısaca market tiplerinde fiyat referans alınamaz. Bir market bugün ucuz sattığı bir ürünü dün rakibine göre pahalı satmış olabilir. Serbest piyasa ekonomisinde bunların olacağı göz önünde tutulursa “Fiyat” doğru bir referans noktası değildir.

ONLİNE ALIŞVERİŞ